Youssouf Traore - Strategisk Innkjøper

Om veien inn

«Etter utdanning i Logistikk ved høgskolen i Molde, jobbet jeg med supply chain management i tre år der. Deretter valgte jeg å bevege meg litt, men fortsette min karriere innen samme fagfelt, ved å kombinere supply chain mangement og innkjøp. Det var da jeg fant ut at Mills var på jakt etter en strategisk innkjøper. Jeg ble nysgjerrig og tok kontakt. Det viste seg å være en veldig fin mulighet for meg og en veldig bra match mellom mine karrieremål, kompetanser og selskapets behov. Jeg har vært strategisk innkjøper her siden da».

Om hverdagen

«Som strategisk innkjøper jobber jeg med håndtering av relasjonene til våre leverandører og gjennomfører strategiene som brukes i disse relasjonene. Jeg har ansvar for vår portefølje av olje og fett, tilsetningsstoffer og handelsvarer. Jeg jobber med å identifisere forbedringsmuligheter, og utviklingen av kategoristrategier og innkjøpsplaner innen kategori-teamet.

Jeg leder og gjennomfører i tillegg innkjøpsprosjekter, forhandler med leverandører og inngår kontrakter. Jeg deltar også i innovasjonsprosjekter hvor jeg bidrar med input og anskaffelse av råvarer til helt nye produkter.

Selve arbeidsdagene varierer veldig mye avhengig av det man har på agendaen, og hvilken periode i året man befinner seg i – men spennende og varierte er de alltid. Avhengig av hva jeg har i kalenderen, går dagene stor sett med til reiser, møter med leverandører, interne møter, jobb i vårt innkjøpssystem, analyser, kontraktskriving, planlegging, med mer».

Om jobben og livet hos Mills

«Det er to ting jeg synes er ekstra spennende i jobben min. Først og fremst er det å identifisere nye forbedringsmuligheter ved å kontinuerlig utfordre det som er etablert fra et innkjøpsperspektiv, og å komme med nye ideer der. I tillegg er det veldig interessant å jobbe med innovasjonsprosjekter hvor vi ser på helt nye råvarer. Det kan til tider være både utfordrende og samtidig veldig spennende. Som ansatt hos Mills er man også eksponert mot alle andre fagmiljøer i bedriften: logistikk, produktutvikling, økonomi og merkevare. Da får man et godt innblikk inn i det som skjer i helheten; det bidrar til en større forståelse av hvordan oppgavene er knyttet til hverandre.

Eksternt får man et innblikk i forskjellige og veldig varierte råvaremarked rundt omkring i verden. Det er veldig gøy! Det føles også godt å jobbe i en av de mest kjente bedriftene i Norge, og å bidra til å lage produkter som finnes hjemme hos nesten alle som bor her i landet. Det er en flott følelse.

Mills er et selskap hvor man føler seg inkludert fra dag en, og samtlige kollegaer bidrar til å løse oppgavene i felleskap. Dessuten er det er alltid ekstra gøy å jobbe i et av de kuleste kontorlokalene som finnes – midt på Grünerløkka».