Samfunnsansvar i 2016: Gode tall på viktige områder for Mills

Arbeidet Mills gjennomførte i 2016 på feltene samfunnsansvar, indre- og ytre miljø og sikkerhet, viste positiv utvikling på en rekke viktige områder: redusert CO2-utslipp, mindre matavfall, mer effektiv energibruk og et styrket arbeid med bærekraft og etisk handel skapte et godt år for bedriften. – Vi beveger oss stadig fremover, og har godt og riktig fokus, forteller fagsjef for HMS i Mills.

Samfunnsansvar

Blant annet viser tallene i samfunnsansvar-rapporten for i fjor en betydelig reduksjon i viktige miljøparametere som avfallsreduksjon, en solid reduksjon i matavfallet på hele 17 prosent, og generelt redusert C02-utslipp. 15 tonn mat ble delt ut til veldedige formål i løpet av året. I tillegg ble et stort arbeid utført for å innføre et energiledelse-system inn i driften. Det viktige samfunnsansvaret for etisk handel og økt bærekraft fikk et stort løft, og det gode samarbeidet med viktige aktører innen folkehelse som Villa Sult, Sunn Idrett og Nasjonalforeningen for folkehelsen fortsatte også fremover.

Paul Aitkenhead, fagsjef for HMS i Mills, oppsummerer året slik:

– Det går virkelig fremover. På mange områder beveger vi oss tydelig i riktig retning, og har bra fokus. Samtidig er det viktig å huske på at samfunnsansvar er et endeløst arbeid; i Mills strever vi alltid etter å gjøre det bedre, og det er alltid noe som kunne ha vært enda bedre. Slik vil det alltid være. Vi har for eksempel hatt et økt fokus på etisk handel, og har gode samarbeid på feltet; vi har tettere oppfølgning av våre underleverandører, og jobber også på flere miljøparametere i dette arbeidet, forteller han.

– Vi har også gjort et spesielt bra arbeid på reduksjon av matavfall, og det skyldes veldig godt arbeid i forsyningslinjen, uthever Paul.

Styrket bidrag til folkehelsen

Som stor og betydelig næringsaktør setter Mills tydelige spor på verden rundt seg. Selskapet tar dette samfunnsansvaret på alvor, og arbeider aktivt for å skape et best mulig fotavtrykk. Mills sitt arbeid med samfunnsansvar i 2016 berørte folkehelse, bærekraft, forskning og utdanning, etisk handel og kultur.

Blant annet fortsatte arbeidet for å redusere saltinnholdet i den norske hverdagsmaten – både gjennom redusert saltmengde i produktene Mills lager, og gjennom samarbeid med helsemyndigheter og eksperter. Totalt ble saltmengden redusert med 21,7 tonn i forhold til forbruket i 2015.

I tillegg bidro selskapet til den viktige forskningen som gjøres på hjerte-karlidelser gjennom «1 krone til hjertesaken»-initiativet fra merkevaren Vita Hjertego`. Det ble også delt ut over 600 000 kroner til forskning og folkehelseaktiviteter i løpet av året.

Margarin miljøvennlig
- Bærekraft og etisk handel særdeles viktig for Mills: Fagsjef HMS Paul Aitkenhead

Etisk handel og bærekraft i fokus

Mills er kraftig engasjert i implementeringen av prinsipper og praksis knyttet til etisk handel. Dette arbeidet ble systematisert for fullt i bedriften i løpet av 2016. Det foregående året ble det blant annet tatt solide grep på registrering av selskapets underleverandører i SEDEX – et system for vurdering av leverandørenes prestasjon på feltet. Dette systemet gjør det mulig å vurdere og velge ut leverandører med bedre datagrunnlag enn tidligere.

Mills har også et sterkt fokus på bærekraft, og mange viktige råvaregrupper er nå sertifiserte som bærekraftige. På dette feltet tar Mills stadig flere grep, både på de områdene bedriften har direkte kontroll over, og i form av hvordan bedriften kan påvirke i riktig retning, forteller fagsjefen videre:

– Hvordan vi jobber med energi i bedriften er sentralt, spesielt i lys av fokuset på bærekraft, som vi vet bare blir mer og mer viktig. Vi har et veldig godt grunnlag for å komme de stadig økende forventingene til bærekraftig virksomhet fra kunder og storsamfunnet i møte. Vi har et godt fundament som vi skal bygge videre på.

Nytt hjem i 2016

I 2016 byttet også Mills ut hovedkontoret. Det gamle ble fraflyttet til fordel for en hypermoderne oppdatering og omdannelse av de gamle fabrikklokalet som lå vegg i vegg med det tidligere hovedsetet for administrasjonen:

– 2016 har også vært en krevende periode med mye byggeaktivitet på det nye hovedkontoret, og det skapte naturlig en del barnesykdommer i overgangsfasen. I det store og det hele har likevel dette medført en heving av arbeidsmiljøet for mange av oss. Det har også forløpt relativt smertefritt. Det er vi veldig fornøyd med, slår Paul Aitkenhead fast.