Hjerte- og karsykdommer

Hjerte- og karsykdommer er en samlebetegnelse på sykdommer som oppstår i hjertet og blodårene. Her kan du lese om de ulike risikofaktorene og hva du kan gjøre for å endre høye kolesterolverdier.

Når vi snakker om hjerte- og karsykdommer snakker vi ofte om blodpropp, angina, hjerteinfarkt, hjerneslag m.fl. Sykdommene kommer som følge av forkalkning i blodårene ved at fett og kolesterol avleires. Er det ingen passasje for blodstrømmen, enten til hjertet eller hjernen, oppstår hjerteinfarkt eller hjerneslag.

Risikofaktorer

Risikofaktorer kan deles inn i to grupper: de upåvirkelige som er de vi ikke kan gjøre noe med, og de påvirkelige som er de vi faktisk kan gjøre noe med.

Upåvirkelige faktorer

  • Arv: Har foreldrene på en eller begge sider hatt hjerte- og karsykdom, er det større fare for at barna også får det.
  • Alder: Risikoen øker ved økende alder som del av en naturlig aldringsprosessKjønn: Menn har generelt et høyere risiko for å få hjerte- og karsykdom enn kvinner.

Påvirkelige faktorer

  • Kosthold
  • Fettstoffer i blodet (kolesterol og triglyserider)
  • Blodtrykk
  • Røyking
  • Mosjon
  • Overvekt
  • Stress

Risikogrupper

Arv er den viktigste av de upåvirkelige faktorene, og det finnes arvelige sykdommer og forhold som har vist seg å medføre åreforkalkning og følger av dette hyppigere(F.eks (, familiær hyperkolesterolemi, Hypertriglyceridemi m.m.).

Forandring kan hjelpe

Høyt kolesterol er en av de viktigste påvirkelige risikofaktorene for hjerte- og karsykdommer. Fra et totalkolesterol på over 5,0 mmol/l øker risikoen for å få hjerte- og karsykdom. Derfor er det viktig å vite hvordan man kan endre denne påvirkelige faktoren. Både et hjertevennlig kosthold og en hjertevennlig livsstil kan redusere faren for hjerte- og karsykdom. Et moderat inntak av fett i form av umettede fettsyrer, et høyt inntak av grovt korn, grønnsaker og frukt er beskyttende og kan bidra til å redusere kolesterolet. Fysisk aktivitet og reduksjon av stress er også viktig for en bedre hjertehelse.