Om Matpakkelevering fra Mills

Å gi barna våre god og sunn mat er noe av det viktigste vi gjør, spesielt når de skal lære og prestere gjennom en hel skoledag. Sammen med Morgenlevering.no vil Mills bidra til at dette blir enda enklere.

Om Matro

Eksempler fra inn-og utland viser at når alle elevene får mat servert på skolen, øker både trivsel og læringsutbytte. I tillegg bidrar det til å utjevne sosiale forskjeller. Likevel er Norge et av få land i Europa som ikke har en slik ordning.

Samtidig har alle skolebarn rett til et godt skolemiljø. Derfor er det viktig at alle spiser nok og at maten de spiser er bra for dem. At barna skal lære at næring og læring henger sammen fremheves også i læreplanmålene, både for 4. og 7. trinn. Det blir jo litt lettere å følge med når du er god og mett!

Mills jobber for å gjenopprette Matro ved å ta for seg ulike utfordringer knyttet til mat i samfunnet vårt. Dette er noe vi har jobbet langsiktig og strategisk med siden 2015, fordi vi ønsker å bidra til at folk får et sunnere og mindre komplisert forhold til mat.

Hva er Matpakkelevering?

Vår holdning er at et helt vanlig og variert kosthold er bra nok for folk flest. I samarbeid med ernæringsfysiologer har Mills derfor oppdatert den gode, gamle matpakka, og setter nå i gang et prøveprosjekt der vi leverer dem hjem til familier og direkte til skoler.

Gjennom prøveprosjektet Mills Matpakkelevering vil vi finne ut om det er mulig å sikre at flere elever får i seg den næringen de trenger i løpet av skoledagen, og om dette er en smart måte å fikse skolemat til norske elever.

I samarbeid med Morgenlevering.no smøres, pakkes og leveres matpakkene rett til døra. Samtidig vil vi samle innsikt og erfaringer deltakerne gjør underveis, slik at kunnskapen kan komme flere til gode. Kan den kjente og kjære matpakka gjøre det lettere for skolebarna å lære mer? Blir morgenstunden hjemme enda litt hyggeligere, når smøring av matpakken allerede er tatt hånd om?