Vilkår for deltakelse

Vilkår for deltakelse

Matpakkelevering fra Mills er et prøveprosjekt og målet er å finne ut om dette kan gjøre det lette å sikre at alle skolebarn får i seg næringsrik mat hver dag. Derfor er ordningen i denne omgang begrenset til Østlandet.

Morgenlevering.no sørger for at matpakkene kommer som de skal.

  • Tre skoleklasser på 3.-5. trinn deltar i prøveprosjektet, og alle elevene i klassene er med. Matpakkene leveres direkte til skolen til avtalt sted hver dag. Matpakkene leveres i isoporkasser som settes tilbake etter bruk og hentes av budet igjen ved neste levering.
  • I tillegg deltar et begrenset antall familier med barn på barneskolen. Barna får matpakkene levert hjemme før de går på skolen. Matpakkene legges i postkassen eller på dørmatten innen kl. 07.00.
  • Om barna ikke spiser opp maten i spisepausen går det fint an å pakke restene ned i sekken igjen og spise mer på et senere tidspunkt. Barna som mottar matpakker oppfordres til å resirkulere emballasjen og kjøleelementene etter bruk.
  • Alle deltakere må fylle ut skjema for allergier og andre hensyn. Det er personen som har påmeldt barnet sitt ansvar å sørge for at informasjonen er korrekt utfylt.
  • Alle deltakere blir bedt om å svare på en kort undersøkelse før og etter at prøveprosjektet er ferdig. Det er helt frivillig om man vil delta på denne undersøkelsen.
  • Mills vil dokumentere prosjektet på film, og klippene skal kunne vises i sosiale medier. Film og foto vil avklares før de eventuelt brukes, men det er viktig at alle er innforstått med at de kan bli filmet og tatt bilde av.
  • Resultatene fra prosjektet, spørreundersøkelser og tilbakemeldingen fra deltakerne vil bli brukt i markedsføringssammenheng.
  • Skoleklasser må ha underskrifter fra samtlige foresatte på at vilkårene er godkjent før prosjektet starter.

Vi jobber for å møte Mattilsynets retningslinjer. Eventuelle avvik eller tilbakemeldinger kan sendes hit.

Matpakkene er under utvikling. Fullstendig meny legges ut på denne nettsiden i løpet av uke 34.

Alle henvendelser angående prøveprosjektet sendes til matpakkelevering@mills.no.