1 kr til Hjertesaken

Vita hjertego’ bevilgningen «1 kr til hjertesaken» har som formål å støtte forskning og annen aktivitet knyttet til forebygging av hjerte- og karsykdommer. For hvert solgte Vita hjertego’ Proaktiv beger vil 1 kr gå til forskning eller annen aktivitet innen forebyggende hjertehelse.

Hvem kan få støtte?

Forskere

Forskningsstøtte kan gis til både primær- og sekundærforebygging, men med mest vekt på det første. Forskning innen hjertevennlig kosthold vil være prioritert. Det er mulighet for å anvende midlene til nye eller etablerte prosjekter og/eller fagmiljøer som ønsker å styrke aktiviteter som bidrar til økt kunnskap om hjertehelse.

Les mer om forskningsstøtte. 

Organisasjoner, foreninger og enkeltpersoner

Støtte gis også til annen aktivitet innen forebyggende hjertehelse, med særlig vekt på kosthold. Annen aktivitet kan være opplysningsarbeid eller praktisk tilrettelegging av sunn livsstil som bidrar til god hjertehelse. Aktivitetene som støttes må være i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger. Støtte kan både gis til enkeltpersoner og organisasjoner/idrettslag ol.

Les mer om støtte til organisasjoner, foreninger og enkeltpersoner.

 

Hvor stor er bevilgningen?

«1 kr til hjertesaken» utlyste for 2017 opptil Kr. 600.000 fordelt på prosjekter innen forskning og andre forebyggende aktiviteter. Bevilgningen fordeles til ett eller flere prosjekter.

Her kan du se hvem som har fått støtte tidligere.

Kreves det noe av de som bevilges midler?

Forskningssøknader som bevilges midler plikter å gi en populærvitenskapelig presentasjon av prosjektet og resultatene internt hos Mills AS og via våre nettsider.

Søknadsfristen for midler til 2018 var 30. oktober 2017. 

Svar på søknaden vil bli gitt på nyåret 2018.

Eventuelle spørsmål kan sendes til vitahjertego@mills.no eller anna.o.tokheim@mills.no